Silvia Plath

“Ölmək sənəttir,  hər şey kimi Və mən ustalıqla bacarıram bu işi”                    ...

Nihilizm

Latıncadan Nihil-“heç nə”– sözündən yaranmışdır  və ” heçlik” “yoxluq” mənasına gəlir....

İpoxondriya

Molyerin xəstəlik xəstəsi  oyunundan da bizə məlum olan xəstəliyin  tibbdəki adı ipoxondriyadır....
Page 14 of 15