Edip kompleksi

Psixoanalizin banisi hesab edilən Sigmund Freydin daima tənqid və müzakirələrə səbəb olan “Edip kompleksi” (ing. Oedipus Complex) əsəri adını...

Narsisizm nədir?

  Dövrümüzün vəbası hesab olunan Narsisizm (və yaxud özünə vurğunluq) insanın özünə aşiq olması halı kimi dəyərləndirilən bir...
Page 3 of 3