Sevgi tanrısı Eros

Qədim yunan mifalogiyalarından biri də “sevgi tanrısı” hesab edilən Erosdur.  Erosun gözəllik tanrırısı Afroditin köpüklərindən...
Page 2 of 3