Anime nədir?

Yapon dilində animasiya mənasına gələn “anime” sözü Fransız mənşəlidir. Animelərin özünəməxsus hazırlanma üslubları vardır. Animelər...

“Odadavamlı” (Fireproof)

 “ Duz- istiot qabına fikir vermisən? Bir-birindən çox fərqlidirlər, heç bənzəmirlər. Amma həmişə birlikdədirlər. Onları ayrı təsəvvür...

Zoolatriya

Zoolatriya və ya Animalizm ( yunanca “ zoon- heyvan” və “laterna- xidmət etmə”) heyvanlara pərəstiş etmə ilə bağlı olan ayin və...

Opera

  Teatr sənətinin ən mürəkkəb növlərindən hesab olunan opera, mövzusunu tarixdən, mifalogiyalardan və əfsanələrdən alan, sözlərinin...

Rasim Ocaqov

Rasim Ocaqov 1933-cü il noyabrın 22-də Azərbaycanın Şəki şəhərində dünyaya gəlmişdir. Uşaqlıqdan foto ilə maraqlanmağa başlayan rejissor,...
Page 2 of 3