Zoolatriya

Zoolatriya və ya Animalizm ( yunanca “ zoon- heyvan” və “laterna- xidmət etmə”) heyvanlara pərəstiş etmə ilə bağlı olan ayin və...