Lao-Tszının fəlsəfi

Lao-tszı yarıməfsanəvi şəxsiyyətdir. Belə söyləyirlər ki, o ana bətnində 60 il qalaraq qoca kişi doğulub. Yalnız dəqiq məlumdur ki, o...

Konfusinin fəlsəfəsi

Konfusi miladdan öncə 551-479-cu illərdə Qədim Çində yaşamışdır. Uşaqlığında gələcək filosof çoban, gözətçi olmuş, yalnız 15 yaşından...

Nihilizm

Latıncadan Nihil-“heç nə”– sözündən yaranmışdır  və ” heçlik” “yoxluq” mənasına gəlir. Nihilizm insan mövcudluğunun dərk...

Analitik fəlsəfə

Analitik fəlsəfə (Analytic philosophy) 20-ci əsrdə ənənəvi düşüncə sistemlərini  rədd edərək qurulan və 2-ci Dünya müharibəsindən sonra,...
Page 3 of 3