Feyerbax fəlsəfəsi

Feyerbax 1804-1872-ci illərdə yaşamışdır. Universitet müəllimi olarkən Feyerbax ruhun ölməzliyinin inkar olunduğu «Ölüm və ölümsüzlük...
Page 1 of 3